Vår arbetsprocess

webb-symbol

1. Webbanalys

Ta kontakt med oss för att boka en gratis webbanalys, så tittar vi på status för din verksamhet i de digitala kanalerna.Är verksamheten helt ny hoppar vi över detta steg.

2. Möte

När webbanalysen är klar går vi igenom denna tillsammans med dig. Du får även resultatet på papper, som innehåller både status och förslag till förbättringar.

3. Produktion

Vi går igång med produktionen av de olika moment vi tittat på under mötet. Det kan handlar om din hemsida, grafisk design, sökoptimering (SEO), strategier, marknadsföring, sociala medier, och mycket annat. 

När det gäller hemsidor så tar vi oftast fram en första skiss på hur den kan se ut, och vad den ska innehålla, som du godkänner när du är nöjd. När detta steget är färdigt bygger vi hemsidan, men inspel från dig under processen.

4. När projektet är färdigt

När du är nöjd med produktionen tittar vi på om vi kan bistå dig med något mer, så som underhåll & support, fler utbättringar, innehåll, uppföljning av kampanjer, osv..

Vill du ha en gratis webbanalys?

Ta kontakt med oss så får du en gratis webbanalys, där vi tittar på din nuvarande situation inom det digitala, samt tipsar om vad som behövs förbättras.